Transparentnost v otázce environmentálního a sociálního dopadu našich výrobků pro péči o vlasy

Značka L'Oréal Paris se zavázala k tomu, že bude soustavně zlepšovat environmentální a sociální dopad svých výrobků v průběhu celého jejich životního cyklu, a to včetně jejich složení i fáze balení, výroby a používání. Naším cílem je poskytnout spotřebitelům transparentní přístup k těmto údajům, aby se na jejich základě mohli rozhodovat ohleduplněji vůči naší planetě. Tuto misi nyní zahajují naše výrobky pro péči o vlasy.
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "L'Oréal for the Future: Our Manifesto", "thumbnailUrl": "https://www.lorealparis.cz/-/media/project/loreal/brand-sites/oap/emea/tsh/brand-section/our-commitments/pil/video-manifesto.jpg?rev=2ce27f1defcb43e8b18584d89fd5bced", "uploadDate": "2023-06-15T08:19:36+00:00", "embedURL": "https://www.youtube.com/embed/WfgeXRgRU6A" }

ENVIRONMENTÁLNÍ A SOCIÁLNÍ DOPAD VÝROBKŮ

Skóre „celkového dopadu na životní prostředí“ vypočítané podle metodiky značky L'Oréal poskytuje přesnou představu o dopadu výrobků. Zohledňuje 14 faktorů dopadu na planetu* včetně emisí skleníkových plynů, dopadu na vodní zdroje, okyselování oceánů nebo dopadu na biologickou rozmanitost. Dopad se měří v každé fázi životního cyklu výrobku a do jeho výpočtu je zahrnuta nejen fáze získávání zdrojů, výroby a přepravy, ale také fáze používání spotřebiteli a míra recyklovatelnosti obalů. Výsledky jsou přehledně prezentovány.

Další informace jsou zveřejněny v popisu výrobku, v části označené „Environmentální a sociální dopad“, kde jsou uvedeny podrobnosti o výrobě, balení a společenském přínosu výrobku (např. pomoc zranitelným komunitám).

*Uhlík, nedostatek vody, ekotoxicita vod, eutrofizace pitné vody, eutrofizace moří, okyselování vod, vyčerpávání fosilních a nerostných zdrojů, změny krajiny, eutrofizace půdy, pevné částice, environmentální toxicita, ionizující záření, poškozování ozonové vrstvy a fotochemické transformace.

 

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }

MĚŘENÍ DOPADU VÝROBKU V PRŮBĚHU JEHO ŽIVOTNÍHO CYKLU

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }

JAKÉ JE HODNOCENÍ NAŠICH VÝROBKŮ?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }

Každý výrobek je označen hodnocením od A do E. Výrobky označené „A“ mají nejnižší celkový dopad na životní prostředí ve srovnání s výrobky s hodnocením „E“, které mají nejvyšší celkový dopad na životní prostředí.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }
Metodiku použitou pro výpočet skóre jednotlivých výrobků schvaluje 11 nezávislých odborníků (vědců) a údaje ověřuje nezávislý auditor, certifikační společnost Bureau Veritas.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }
Informace o výrobcích jsou snadno dostupné na našich webových stránkách. Označení výrobku podle jeho dopadu na životní prostředí je součástí informací o výrobku u veškeré oplachové péče o vlasy značky L'Oréal Paris a je uvedeno za složením.

Podívejte se na označení našich výrobků

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }

CELKOVÝ ENVIRONMENTÁLNÍ DOPAD

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }
Zvláštní důraz je kladen na uhlíkovou a vodní stopu, které průměrně tvoří dvě třetiny celkového dopadu kosmetických výrobků na životní prostředí posuzovaného touto metodikou.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }

Cílem tohoto označování výrobků podle jejich dopadu na životní prostředí je poskytnout spotřebitelům jasné a užitečné informace. Slouží také jako nástroj pro porovnání výrobků stejné kategorie značky L'Oréal, tedy například pro vzájemné porovnání šamponů, přičemž šampony označené „A“ mají nejnižší celkový dopad na životní prostředí ve srovnání se šampony označenými „E“, které mají nejvyšší celkový dopad na životní prostředí.

Nedokážete se rozhodnout mezi dvěma výrobky? Při rozhodování vám může pomoci označení hodnotící environmentální a sociální dopad! Podívejte se na hodnocení výrobků péče o vlasy!

Přečtěte si více o našem závazku snižovat ekologickou stopu

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" }
Bureau Veritas

OBJEVTE NAŠI METODIKU

Naše metodika označování výrobků podle jejich environmentálního a sociálního dopadu odpovídá evropským normám („Product Environmental Footprint“), jejichž cílem je snížit dopad výrobků a služeb na životní prostředí zohledňováním mnoha kritérií. Údaje jsou ověřovány certifikační společností Bureau Veritas, nezávislým, celosvětově uznávaným auditorem.

- Pro více informací o naší metodice klikněte zde.

- Přístup k ověřovací doložce vydané společností Bureau Veritas naleznete zde.

SLOVNÍK

Pictogram CO2 emissions

UHLÍKOVÁ STOPA

Množství emisí skleníkových plynů (CO2) vypouštěných během životního cyklu produktu, tedy během výroby ingrediencí, produktového balení, výroby produktu, dopravy, použití produktu a způsoby zpracování obalového odpadu.

Věděli jste?
V průměru až 70 % uhlíkové stopy šamponů pochází z energie, která je zapotřebí k ohřevu teplé vody ve sprše.

Tip odborníka ELSEVE
Pouhým snížením teploty vody při smývání šamponu můžete uhladit vlasové kutikuly, zvýšit lesk vlasů a také pomoci snížit dopad na životní prostředí.

Pictogram CO2 emissions

VODNÍ STOPA

Množství vody, které je využito během životního cyklu produktu, včetně vody, jenž je potřeba k výrobě ingrediencí, balení a samotného produktu v továrně, stejně tak jako vody, která je spotřebovaná během samotného použití produktu (tedy ve sprše) a vody potřebné k ošetření odpadní vody.

Věděli jste?
V průměru 60 % vodní stopy u šamponů nebo kondicionérů pochází z fáze použití produktu! Proto pracujeme na způsobech jak zlepšit oplachovost našich šamponů a kondicionérů. Vy si pak můžete také vybrat bezoplachové kondicionéry, které jsou většinou lepší pro naši planetu.

Tip odborníka ELSEVE
S produkty řady Elseve můžete šetřit vodu v domácnosti mnoha způsoby, protože zahrnuje bezoplachové čisticí a pečující přípravky, které lze používat i bez předchozího mytí. Naše suché šampony můžete použít k oddálení dalšího mytí šamponem a naše bezoplachová séra jsou zase ideální pro zkrocení vlasů a oživení a úpravu účesu mezi jednotlivými mytími.

Pictogram CO2 emissions

ODPOVĚDNÝ VÝROBNÍ PODNIK

Výrobní podnik, který rok od roku snižuje emise skleníkových plynů (CO₂), spotřebu vody a produkci odpadů a který přispívá k rozvoji místní zaměstnanosti (zejména zaměstnáváním občanů v obtížné ekonomické situaci) a dává svým zaměstnancům přístup k vzdělávání.

Věděli jste, že?

11 z našich 26 továren je dnes uhlíkově neutrálních. Továrny L'Oréal Paris se zavázaly, že budou do roku 2025 využívat 100 % obnovitelné energie, a budou tedy všechny uhlíkově neutrální. Do roku 2030 bude ve všech zřízena „vodní smyčka“, což znamená, že veškerá průmyslová voda bude stahována zpět, recyklována a opětovně využívána ve smyčce.

Pictogram CO2 emissions

FSC CERTIFIKOVANÝ PAPÍR NEBO KARTON

Papír nebo lepenka použité na výrobu obalů pocházejí výhradně z lesů obhospodařovaných zodpovědně a s ohledem na ochranu biologické rozmanitosti. Jsou nezávisle certifikovány organizací FSC™.

Věděli jste, že?
Všechny kartonové krabičky a návody na použití značky L'Oréal Paris jsou bez výjimky vyrobeny z certifikovaného papíru a lepenky a pocházejí z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

*FSC™ (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

Pictogram CO2 emissions

RECYKLOVANÝ MATERIÁL

Materiál, který je vyroben za pomoci jiného recyklovaného materiálu.

Věděli jste?
Značka L'Oréal Paris se zavázala k tomu, že do roku 2030 se budou všechny její plastové obaly vyrábět z recyklovaných nebo z obnovitelných zdrojů, tj. žádný se již nebude vyrábět z primárních plastů?

Tip odborníka ELSEVE

Řada Elseve značky L'Oréal Paris se zavázala bojovat proti plastovému odpadu v koupelně, a proto je nyní 100 % lahviček šamponů a kondicionérů* této řady vyrobeno z recyklovaných plastů, čímž se každoročně ušetří 6000 tun primárních plastů. Věděli jste, že jsou tyto lahvičky také ve velké míře recyklovatelné? Krásné vlasy už dnes, lepší planetu zítra.

*100% recyklované plastové obaly, kromě barviv, aditiv a víčka.

Pictogram CO2 emissions

RECYKLOVATELNÉ

Komponenty, které mohou být – pokud to místní infrastruktura umožňuje – shromážděny a zpracovány speciálními průmyslovými procesy tak, že vznikne nový materiál.*

*podle definice Nadace Ellen MacArthurové hovořící o rozsahu a praxi recyklovatelnosti v celosvětovém měřítku

Věděli jste, že?
Zavázali jsme se, že do roku 2025 budou všechny naše plastové obaly opakovaně plnitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. V současné době jsou všechny naše lahvičky od šamponů a kondicionérů ve velké míře recyklovatelné*.

*s výjimkou uzávěrů, ale i zde hledáme udržitelnější řešení.

Tip odborníka ELSEVE
Na obalech stále většího počtu výrobků řady Elseve je sdílen návod na třídění, který má spotřebitelům pomoci osvojit si správné postupy třídění.

Pictogram CO2 emissions

4 ZÁSADY PRACOVNÍCH PRÁV GLOBÁLNÍHO PAKTUN ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN)

Všichni přímí dodavatelé součástí nebo ingrediencí výrobků značky L'Oréal Paris se zavazují dodržovat základní zásady OSN pro pracovní standardy:

  • právo pracujících na svobodné sdružování a účast na kolektivním vyjednávání
  • zákaz nucené nebo povinné práce
  • zákaz dětské práce
  • zákaz diskriminace mezi pracovníky

Věděli jste, že?
Značka L'Oréal provedla od roku 2006 prostřednictvím akreditovaných třetích stran více než 13 600 sociálních auditů ve společnostech?

Pictogram CO2 emissions

ZÁVAZEK DODAVATELŮ K SPOLEČENSKÉ INKLUZI

Dodavatelé ingrediencí a obalů, kteří nabízejí přístup k práci a možnost vydělat si plat pokrývající životní minimum lidem ze sociálně a/nebo ekonomicky slabých komunit účastí v alespoň jednom z programů solidarity značky L'Oréal. Chcete-li se o tomto programu solidarity (L'Oréal Solidarity Sourcing Programme) dozvědět více, klikněte zde.

Věděli jste, že?
Program pro sociální inkluzi v roce 2020 podpořil 11 538 příjemců pomoci. Pěstování některých rostlinných složek, jako je např. arganový olej, bambucké máslo a pupečník asijský, pomáhá místním komunitám tím, že vytváří důstojné pracovní podmínky, rovné pracovní příležitosti a využívá zemědělské metody respektující životní prostředí a biologickou rozmanitost.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/vliv-nasich-produktu-na-zivotni-prostredi", "name": "vliv nasich produktu na zivotni prostredi" } } ] }