Náš vědecký výzkum

Průkopníci vědeckých poznatků pro prvotřídní účinnost 

Naše poslání začíná u průkopnické vědy. Prvotřídní účinnost našich složení byla důkladně zkoušena a testována a opírá se o široké spektrum dat shromažďovaných v průběhu let, abychom mohli poskytovat viditelné a osvědčené výsledky. To je středobodem všeho, co děláme. A činíme tak již od zrodu značky L’Oréal před více než 110 lety.

Prvotřídní účinnost make-upu, péče o pleť, vlasové péče, barev na vlasy a produktů pro muže je výsledkem nejmodernějších vědeckých poznatků, na kterých pracovaly naše týmy 4000 výzkumných pracovníků ve 21 výzkumných centrech po celém světě. Díky této rozsáhlé síti jsme schopni tvořit inovace, které přinášejí měřitelné výsledky a opírají se ve významném měřítku o vědecké poznatky. Proto můžeme každé jednotlivé ženě v její jedinečnosti nabídnout viditelné a osvědčené výsledky.

V laboratořích L’Oréal Paris spolupracují naše týmy zapálených vědců, biologů, farmaceutů, biochemiků a chemiků, aby společně zdokonalovali naše produkty. 

 
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nas-vedecky-vyzkum" }
Brand Section Science Image 1

Když se setká věda s daty, vznikají úžasné inovace. 

Myšlení a odbornost společnosti L’Oréal, kterou původně založil chemik-vizionář Eugène Shueller, se vždy zakládalo na jejím úsilí na poli vědy. Naše týmy z celého světa spolupracují, aby mohly dodávat nejmodernější složení založená na osvědčených výsledcích. Více než stovka odborníků se specializuje výhradně na bezpečnost a účinnost produktů a všechna naše složení se prověřují, abychom zajistili, že všechny rozmanité ingredience působí v harmonii a jsou v produktech obsaženy v bezpečném množství. 

Vytvoření nástrojů, které umožňují měření výkonu vědeckého vynálezu, je vždy zcela zásadní. Proto společnost L’Oréal vytvořila atlas pokožky všech etnických původů, aby mohla objektivně porovnat účinky produktů a přípravků na všech typech pleti. Každý produkt se testuje na široké škále pokožek a jejich odstínů, typů vlasů a také u různých věkových skupin.

Díky těmto datům a znalostem můžeme přislíbit vyzkoušené a osvědčené výsledky a vskutku prvotřídní účinnost. A právě na základě tohoto transparentního a lidského pohledu na vědu jsme během let budovali důvěru našich spotřebitelů a pokračujeme v tom i nadále.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nas-vedecky-vyzkum" }
Brand Section Science Image 2

Platforma The Other Side

Naším závazkem je sdělovat informace o našich složeních a ingrediencích, a to jak fungují, odkud pocházejí a také o jejich bezpečnosti. Prostřednictvím naší specializované platformy The Other Side umožňujeme spotřebitelům nahlédnout blíže na naši úžasnou vědeckou práci, která stojí za našimi produkty, a podělit se o informace o ingrediencích našich složení. Obsahuje více než 400 definic ingrediencí, ale také údaje o bezpečnosti a dopadech našich produktů na životní prostředí. Tak se i nadále věnujeme budování důvěry a blízkého vztahu s našimi spotřebiteli.

Alternativy k testování na zvířatech: Episkin, referenční norma v celé globální vědecké komunitě 

Společnost L’Oréal, jako průkopník v boji proti testování na zvířatech, zakázala tyto postupy ve svých laboratořích v roce 1989, téměř o 15 let dříve, než začaly platit příslušné evropské předpisy. Dokonce ani v Číně, kde upravujeme právní předpisy předáváním našich zkušebních protokolů, se produkty L’Oréal Paris netestují na zvířatech. 

Episkin, vlastní průkopnická technologie rekonstruované kůže od L’Oréal, která byla vyvinuta před 30 lety, je jedním z typických příkladů, jak skupina systematicky pracuje na plnění regulačních požadavků, které mnohdy i předčí. Díky reprodukci struktury kůže a replikaci podmínek pro aplikaci produktu dokáže technologie předvídat bezpečnost a účinnost ingredience nebo produktu ještě před provedením klinického hodnocení. V centru Predictive Evaluation Center společnosti L’Oréal ve francouzském Gerland se každý rok vyrobí asi 130 000 jednotek rekonstruované tkáně. První asijské pokožky byly rekonstruovány v čínském Pchu-tungu v roce 2010.

  Episkin je dosud jedinou technologií rekonstruované kůže schválenou Evropskou komisí.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nas-vedecky-vyzkum" }
Brand Section Science Image 3
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/nas-vedecky-vyzkum", "name": "nas vedecky vyzkum" } } ] }