Naše etika

Společnost L'Oréal je již více než 30 let oddána světu bez testování na zvířatech a žádné ze svých produktů ani žádné ze svých složek netestuje na zvířatech.

Již déle než 30 let jdeme v čele vývoje alternativních metod testování.
Zdraví a bezpečnost našich spotřebitelů vždy byly a jsou pro společnost L'Oréal absolutní prioritou.
Stejně tak podpora dobrých životních podmínek zvířat.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }
The Other Side Our Ethics Image 1

S otázkou testování na zvířatech přišla Evropská unie v regulačním rámci v prvních letech po roce 2000. Ještě předtím společnost L'Oréal vyvinula alternativní metody založené na unikátní technologii: rekonstrukci lidské kůže, po níž následovaly další druhy struktur, jako je rohovka nebo jiné sliznice.  
Skupina L'Oréal patří k průkopníkům alternativních metod hodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků. Již v roce 1979 začala vyvíjet modely rekonstruované lidské kůže. Poté byly tyto metody schváleny příslušnými orgány. Vytvořili jsme i další nástroje umožňující vypracovat autentické integrované strategie hodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků, které jsou alternativou k testování na zvířatech. Společnost L'Oréal přestala zcela testovat své produkty na zvířatech v roce 1989, tedy 14 let předtím, než to právní předpisy vyžadovaly.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

ČASTÉ OTÁZKY

Přečtěte si prosím všechny odpovědi
OTÁZKA
1

Testuje společnost L’Oréal své výrobky na zvířatech?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Společnost L’Oréal žádné ze svých produktů ani žádné ze svých složek na zvířatech netestuje. Již déle než 30 let působí v čele vývoje alternativních metod testování. Společnost L'Oréal přestala zcela testovat své produkty na zvířatech v roce 1989, tedy 14 let předtím, než to právní předpisy vyžadovaly.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }
OTÁZKA
2

Jaké metody, které jsou alternativou k testování na zvířatech, společnost L’Oréal vyvinula?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Již od roku 1979 společnost L'Oréal vyvíjí modely rekonstruované lidské kůže, aby mohla hodnotit bezpečnost pomocí metod in vitro a nebylo k tomu nutné využívat testů na zvířatech. Skupina L’Oréal tak patří k průkopníkům alternativních metod hodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků. Od té doby společnost otevřela centra Episkin ve francouzském Lyonu, čínské Šanghaji a brazilském Riu, kde se modely rekonstruované lidské kůže vyrábějí. Kromě modelů lidské kůže disponuje společnost L’Oréal širokou řadou nástrojů pro prediktivní hodnocení, pro něž není třeba zvířata využívat. Jedná se například o molekulární modelování, expertní toxikologické hodnocení, speciální zobrazovací techniky a mnohé další.
Další informace o prediktivním hodnocení naleznete zde.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }
OTÁZKA
3

Pokud testy na zvířatech neprovádíte, proč je tedy L’Oréal stále na seznamu organizace PETA, který uvádí společnosti testující na zvířatech?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Společnost L’Oréal žádné ze svých produktů ani žádné ze svých složek netestuje na zvířatech. Na seznamu PETA však název společnosti stále figuruje z toho důvodu, že se naše výrobky prodávají v Číně. V Číně totiž orgány ochrany veřejného zdraví stále vyžadují a provádějí testování některých výrobků na zvířatech.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }
OTÁZKA
4

Proč tedy stále působíte v Číně?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Díky svému působení na čínském trhu má společnost L’Oréal možnost aktivně přispívat k vývoji tamních předpisů. Společnost L’Oréal je v této problematice nejaktivnější a spolupracuje s čínskými regulačními orgány na úplném ukončení testování na zvířatech. V konečném důsledku tak naprostá většina výrobků, které v Číně prodáváme, není na zvířatech testována.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }
OTÁZKA
5

Jaké kroky společnost L’Oréal podniká, aby v Číně testování výrobků na zvířatech zastavila?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Společnost L’Oréal se již více než 10 let snaží spolupracovat s příslušnými čínskými orgány a vědci, přičemž usiluje o oficiální uznání alternativních metod a o postupné změny předpisů týkajících se kosmetických přípravků, které by testování na zvířatech zcela ukončily. Dnes se tak již většina našich výrobků, které se vyrábějí a prodávají v Číně a jsou označeny jako tzv. „non-functional“ (bez jakékoli biologické aktivity), na zvířatech netestuje. Mezi tyto „non-functional“ produkty patří např. přípravky péče o pleť, šampony nebo dekorativní kosmetika. V Šanghaji jsme v roce 2014 zřídili výrobní centrum Episkin*, které nám umožňuje vyrábět rekonstruovanou kůži. Tyto modely rekonstruované kůže se využívají k testování bezpečnosti in vitro, testování neprováděnému na zvířatech, které je zpřístupněno i čínským úřadům.

*Episkin je model rekonstruované lidské pokožky

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Společnost L’Oréal žádné ze svých produktů ani žádné ze svých složek na zvířatech netestuje a patří k průkopníkům alternativních metod pro hodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }

Některé orgány ochrany veřejného zdraví se nicméně mohou rozhodnout, že budou samy provádět testy některých kosmetických produktů na zvířatech, jak tomu je v Číně. Společnost L’Oréal je nejaktivnější společností a již více než 10 let se snaží spolupracovat s příslušnými čínskými orgány a vědci, přičemž usiluje o oficiální uznání alternativních metod a o postupné změny předpisů týkajících se kosmetických přípravků, které by testování na zvířatech zcela ukončily.

Od roku 2015 se většina našich výrobků, které se vyrábějí a prodávají v Číně, stejně jako všechny naše produkty péče o pleť označené jako „non-functional“ (bez jakékoli biologické aktivity), již na zvířatech netestují.

Od 80. let 20. století společnost L'Oréal věří, že budoucnost hodnocení bezpečnosti závisí na vývoji alternativních „prediktivních“ strategií, které ukončí testování na zvířatech. Tento přístup byl vytvořen díky značnému vědeckému pokroku, kterého bylo dosaženo v oblasti modelů rekonstruované lidské kůže, molekulárního modelování a vysoce výkonného zpracování dat. Už je to sedmadvacet let, co naši špičkoví odborníci vytvořili první rekonstruovanou lidskou pokožku, což byla vskutku mezinárodní revoluce. To pro nás znamenalo, že jsme mohli v roce 1989 testování na zvířatech zcela ukončit, 14 let  před zákazem testování právními předpisy. Testování jsme ukončili, aniž by tím byla dotčena bezpečnost našich produktů. Naše alternativní a prediktivní modely hodnocení podporuje mezinárodní vědecká komunita jako „toxikologii 21. století“.
Je to důkazem úsilí a zkušeností našich laboratoří, který nám dodává motivaci pracovat na dalších inovacích.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" }
The Other Side Our Ethics Image 2

Tkáňové inženýrství se zabývá výrobou rekonstruované lidské tkáně, sliznic a rohovky. Společnost L'Oréal používá tuto pokročilou techniku k testování účinků nových molekul a vědecky predikuje jejich příznivé (odfiltrování slunečních paprsků, boj proti stárnutí pokožky atd.) nebo škodlivé účinky (podráždění, alergie, poruchy hormonálního systému atd.).
Existuje několik rekonstruovaných modelů lidské kůže. Lze je použít k testování molekul účinných látek, a to buď samostatně, nebo jejich spojením. Společnost L'Oréal používá tyto modely k pochopení toho, jak budou molekuly na určité kůži reagovat, a predikovat tak jejich účinnost ještě předtím, než jsou molekuly začleněny do konečného složení kosmetického produktu.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Domů" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/the-other-side-of-loreal-paris", "name": "The Other Side of Loreal Paris" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/nase-etika", "name": "nase etika" } } ] }