Náš závazek vůči prokázané účinnosti

Složení založené na vědeckých poznatcích

Zaměstnanci laboratoří L'Oréal Paris, kteří pracují na vývoji přípravků péče o pleť, jsou plně oddáni tvorbě bezpečných a účinných složení.
Všichni členové týmu disponují vědeckou kvalifikací (buď v oblasti biologie, farmacie a biochemie nebo chemie) a jsou do své práce zapálení.
Tento rozptyl vědeckých oborů konstantně představuje přidanou hodnotu při výměně poznatků s mnoha našimi partnery během procesu vytváření produktu až do bodu, kdy se dostane k našim zákazníkům. Naše vědecké týmy poskytují odborné znalosti v oblasti aktivních látek a fyziologie kůže, aplikovaného výzkumu v oblasti zpracování, analýzy, mikrobiologie, chemické fyziky a hodnocení účinku produktu.
Marketingový tým zajišťuje, aby produkt uspokojoval potřeby zákazníků, a průmyslový tým nám umožňuje zaručit kvalitu našich přípravků vyráběných ve velkých objemech.
Rádi bychom poukázali na to, že před uvedením určitého složení na trh se do jeho vývoje a výroby zapojí více než 100 odborníků!

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }
The Other Side Texture Image 2
OTÁZKA
1

Jak vytváříme nejúčinnější složení?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }

Nejprve je třeba zmínit, že každé složení je složitou kombinací aktivních látek, které reagují s ostatními ingrediencemi. Musí se uchovávat takovým způsobem, aby zůstaly stabilní a dosáhly tak optimální účinnosti.
Klíčovou součástí našeho jedinečného know-how je výpočet dávkování těchto aktivních látek s ohledem na jeden požadavek: Vytvoření co nejbezpečnějšího, nejúčinnějšího, jedinečného a smyslově atraktivního kosmetického výrobku v souladu s vizí naší značky.
Tento proces zahrnuje řadu kroků: pečlivý výběr aktivních látek a složek, jejich zapracování s ohledem na jejich omezení s cílem vytvořit ty nejinovativnější textury, které se promění v kosmetický produkt, jež zaujme spotřebitele svými senzorickými kvalitami a účinností.

Naší odpovědností je zajistit, aby každý produkt, který si zákazníci koupí, byl prokazatelně vysoce účinný, bezpečný a kvalitní.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }
The Other Side Texture Image 1
OTÁZKA
2

Jak společnost L'Oréal hodnotí účinnost svých produktů?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }

Účinnost byla vždy velmi důležitým kritériem, které bereme v úvahu před uvedením produktu na trh. Současně s vytvořením oddělení přípravků péče o pleť v 70. letech bylo ve společnosti L'Oréal vybudováno specializované oddělení zaměřené na metody hodnocení účinnosti.
Od té doby naši výzkumníci vytrvale pracují na vývoji přípravků péče o pleť, které vynikají lepší účinností. Při tom kombinují technologie zpracování a aktivní látky s prokázanou účinností prostřednictvím testů in vitro a in vivo, instrumentálních biofyzikálních metod a klinických testů prováděných nezávislými ústavy.

K dosažení pokroku potřebuje každá vědecká, lékařská nebo technická disciplína spolehlivé a relevantní měřicí přístroje, aby mohli výzkumníci charakterizovat a popsat počáteční bod sledovaných populací. Tyto nástroje jsou pro výzkumné pracovníky a odborníky nezbytné, jelikož jim pomáhají předvídat výsledky kroků, které provádějí. Odborníci ve společnosti L'Oréal vyvinuli a publikovali tzv. atlas pleti, ve kterém objektivně srovnávají účinky vyvíjených přípravků za použití stejných hodnotících kritérií bez ohledu na to, jaký typ pleti hodnotitel má.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }
The Other Side Our Efficacy Image 1
OTÁZKA
3

Mají různé kultury různá očekávání s ohledem na složení produktů?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }

Každá oblast na světě má svou vlastní kulturní a klimatickou identitu, takže ženy s různými typy pleti mají různé potřeby. Například v Asii se stárnutí kůže projevuje hlavně hyperpigmentací, zatímco v Evropě jsou prvními známkami stárnutí vrásky. Z tohoto důvodu jsme zřídili laboratoře L'Oréal Paris v různých oblastech světa: v Evropě, Severní a Jižní Americe, Japonsku, Číně, Indii a Africe. Jejich cílem je přizpůsobit nebo vytvořit složení, která fungují speciálně u spotřebitelů v dané oblasti, což je v důsledku skvělé pro všechny! Sdílení poznatků a spolupráce s našimi laboratořemi po celém světě jsou obrovským zdrojem inspirace pro naše inovace.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }
The Other Side Texture Image 1
OTÁZKA
4

Setkáváte se při vývoji produktu s nějakými environmentálními výzvami?

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }

Tou výzvou je inovace. Jinými slovy: přijít s novými řešeními pro ženy díky zapojení nejnovějších vědeckých dat a poznatků o kůži i ingrediencích, a současně zajistit plnění environmentálních a společenských cílů skupiny L'Oréal s ohledem na účinnost a kvalitu vyvíjených produktů. Vždy bereme v úvahu dopady námi používaných aktivních látek a surovin, a také jejich původ.

Nástroj pro optimalizaci trvale udržitelných výrobků SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) je jedinečný a inovativní hodnotící nástroj vyvinutý společností L'Oréal za účelem posoudit celkovou stopu kosmetického produktu. Metodika nástroje SPOT je první svého druhu v oboru kosmetiky, která kvantifikuje sociální a environmentální výkonnost všech našich produktů v každém aspektu životního cyklu produktu.
SPOT je výsledkem spolupráce různých týmů L'Oréal – udržitelnost, balení a výzkum – ve spolupráci s mezinárodními externími odborníky. Nástroj byl implementován u všech značek L'Oréal v roce 2017 a nyní je plně integrován do procesu návrhu všech našich nových produktů a jejich uvádění na trh. Bližší informace naleznete zde
.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu" }
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/the-other-side-of-loreal-paris", "name": "The Other Side of Loreal Paris" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/ucinnost-produktu", "name": "ucinnost produktu" } } ] }