Náš závazek vůči prokázané účinnosti

Složení založené na vědeckých poznatcích

Zaměstnanci laboratoří L'Oréal Paris, kteří pracují na vývoji přípravků péče o pleť, jsou plně oddáni tvorbě bezpečných a účinných složení.
Všichni členové týmu disponují vědeckou kvalifikací (buď v oblasti biologie, farmacie a biochemie nebo chemie) a jsou do své práce zapálení.
Tento rozptyl vědeckých oborů konstantně představuje přidanou hodnotu při výměně poznatků s mnoha našimi partnery během procesu vytváření produktu až do bodu, kdy se dostane k našim zákazníkům. Naše vědecké týmy poskytují odborné znalosti v oblasti aktivních látek a fyziologie kůže, aplikovaného výzkumu v oblasti zpracování, analýzy, mikrobiologie, chemické fyziky a hodnocení účinku produktu.
Marketingový tým zajišťuje, aby produkt uspokojoval potřeby zákazníků, a průmyslový tým nám umožňuje zaručit kvalitu našich přípravků vyráběných ve velkých objemech.
Rádi bychom poukázali na to, že před uvedením určitého složení na trh se do jeho vývoje a výroby zapojí více než 100 odborníků!

The Other Side Texture Image 2
OTÁZKA
1

Jak vytváříme nejúčinnější složení?

Nejprve je třeba zmínit, že každé složení je složitou kombinací aktivních látek, které reagují s ostatními ingrediencemi. Musí se uchovávat takovým způsobem, aby zůstaly stabilní a dosáhly tak optimální účinnosti.
Klíčovou součástí našeho jedinečného know-how je výpočet dávkování těchto aktivních látek s ohledem na jeden požadavek: Vytvoření co nejbezpečnějšího, nejúčinnějšího, jedinečného a smyslově atraktivního kosmetického výrobku v souladu s vizí naší značky.
Tento proces zahrnuje řadu kroků: pečlivý výběr aktivních látek a složek, jejich zapracování s ohledem na jejich omezení s cílem vytvořit ty nejinovativnější textury, které se promění v kosmetický produkt, jež zaujme spotřebitele svými senzorickými kvalitami a účinností.

Naší odpovědností je zajistit, aby každý produkt, který si zákazníci koupí, byl prokazatelně vysoce účinný, bezpečný a kvalitní.

The Other Side Texture Image 1
OTÁZKA
2

Jak společnost L'Oréal hodnotí účinnost svých produktů?

Účinnost byla vždy velmi důležitým kritériem, které bereme v úvahu před uvedením produktu na trh. Současně s vytvořením oddělení přípravků péče o pleť v 70. letech bylo ve společnosti L'Oréal vybudováno specializované oddělení zaměřené na metody hodnocení účinnosti.
Od té doby naši výzkumníci vytrvale pracují na vývoji přípravků péče o pleť, které vynikají lepší účinností. Při tom kombinují technologie zpracování a aktivní látky s prokázanou účinností prostřednictvím testů in vitro a in vivo, instrumentálních biofyzikálních metod a klinických testů prováděných nezávislými ústavy.

K dosažení pokroku potřebuje každá vědecká, lékařská nebo technická disciplína spolehlivé a relevantní měřicí přístroje, aby mohli výzkumníci charakterizovat a popsat počáteční bod sledovaných populací. Tyto nástroje jsou pro výzkumné pracovníky a odborníky nezbytné, jelikož jim pomáhají předvídat výsledky kroků, které provádějí. Odborníci ve společnosti L'Oréal vyvinuli a publikovali tzv. atlas pleti, ve kterém objektivně srovnávají účinky vyvíjených přípravků za použití stejných hodnotících kritérií bez ohledu na to, jaký typ pleti hodnotitel má.

The Other Side Our Efficacy Image 1
OTÁZKA
3

Mají různé kultury různá očekávání s ohledem na složení produktů?

Každá oblast na světě má svou vlastní kulturní a klimatickou identitu, takže ženy s různými typy pleti mají různé potřeby. Například v Asii se stárnutí kůže projevuje hlavně hyperpigmentací, zatímco v Evropě jsou prvními známkami stárnutí vrásky. Z tohoto důvodu jsme zřídili laboratoře L'Oréal Paris v různých oblastech světa: v Evropě, Severní a Jižní Americe, Japonsku, Číně, Indii a Africe. Jejich cílem je přizpůsobit nebo vytvořit složení, která fungují speciálně u spotřebitelů v dané oblasti, což je v důsledku skvělé pro všechny! Sdílení poznatků a spolupráce s našimi laboratořemi po celém světě jsou obrovským zdrojem inspirace pro naše inovace.

The Other Side Texture Image 1
OTÁZKA
4

Setkáváte se při vývoji produktu s nějakými environmentálními výzvami?

Tou výzvou je inovace. Jinými slovy: přijít s novými řešeními pro ženy díky zapojení nejnovějších vědeckých dat a poznatků o kůži i ingrediencích, a současně zajistit plnění environmentálních a společenských cílů skupiny L'Oréal s ohledem na účinnost a kvalitu vyvíjených produktů. Vždy bereme v úvahu dopady námi používaných aktivních látek a surovin, a také jejich původ.

Nástroj pro optimalizaci trvale udržitelných výrobků SPOT (Sustainable Product Optimization Tool) je jedinečný a inovativní hodnotící nástroj vyvinutý společností L'Oréal za účelem posoudit celkovou stopu kosmetického produktu. Metodika nástroje SPOT je první svého druhu v oboru kosmetiky, která kvantifikuje sociální a environmentální výkonnost všech našich produktů v každém aspektu životního cyklu produktu.
SPOT je výsledkem spolupráce různých týmů L'Oréal – udržitelnost, balení a výzkum – ve spolupráci s mezinárodními externími odborníky. Nástroj byl implementován u všech značek L'Oréal v roce 2017 a nyní je plně integrován do procesu návrhu všech našich nových produktů a jejich uvádění na trh. Bližší informace naleznete zde
.