L'Oréal Paris posiluje svou pozici režisérky krátkých filmů prostřednictvím svého prvního Ocenění "Lights on Women"

Ženy jsou ve filmovém průmyslu stále nedostatečně zastoupeny. V roce 2019 reprezentovaly ženy v Hollywoodu pouze 10,7 % filmových režisérů a za téměř sto let získalo nominaci na Oscara za nejlepší režii pouze sedm žen. Jako feministická značka pokračuje L'Oréal Paris ve svém angažmá po boku žen a vyhlašuje speciální cenu pro nadějné tvůrkyně krátkých filmů.

PODPOROU TALENTOVANÝCH ŽEN CHCEME POZITIVNĚ OVLIVNIT FILMOVÝ PRŮMYSL

Krátké filmy jsou díky svému flexibilnímu formátu a relativně nízkým vstupním bariérám již dlouho považovány za budoucnost filmového průmyslu.

Ocenění Lights on Women podpoří začínající režisérky krátkých filmů v jejich tvůrčích ambicích. Poskytne jim také finanční prostředky, které jim umožní překonat překážky, s nimiž se potýkají. Tato akce je pořádána ve spolupráci se soutěží krátkých filmů na festivalu v Cannes a s nadací Cinéfondation, přičemž vítěz bude vybrán ze soutěžního výběru a z programů krátkých filmů mezinárodních filmových škol. Díky svému privilegovanému vztahu s ikonickými herečkami, které jsou ztělesněním talentu, bojovnosti a seberealizace, se L'Oréal Paris stala nejoprávněnější značkou, která se této iniciativy ujala. Pouze 21,3 % krátkých filmů režírují ženy. Jejich ochota udělat něco navíc díky jejich ambicím nám za to stojí!

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/lights-on-women-award" }

“Toto vzrušující partnerství s L'Oréal Paris představuje přirozené rozšíření trvalé podpory značky Cannes a širší filmové komunity.”

Thierry Frémaux, ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Cannes

JEDINEČNÉ UZNÁNÍ ZA PODPORU TVOŘIVOSTI A POSÍLENÍ POSTAVENÍ

Vítězka prvního ročníku soutěže Lights On Women získá finanční podporu ve výši až 30 000 eur. Toto jedinečné uznání jí také poskytne platformu pro větší zviditelnění a přístup k "sesterské komunitě" filmových talentů.
{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/lights-on-women-award" }
Kate Winslet 2

KATE WINSLET, NAŠE INSPIRATIVNÍ PŘEDSEDKYNĚ POROTY

O konečném výběru rozhodne držitelka Oscara a ambasadorka značky L'Oréal Paris Kate Winslet během zvláštního slavnostního předávání cen na večeru Jeune Cinéma 16. července v Cannes.

Jsme hrdí na toto významné spojení. Kate Winslet svým silným hlasem, inteligencí a angažovaností v OSN v boji proti násilí na ženách ztělesňuje všechny hodnoty ocenění Lights On Women. Kate se nebojí zůstat sama sebou za všech okolností, a to ani v době, kdy ještě nebyla hvězdou. Má značný kapitál empatie a jedinečnou blízkost k ženám. Ženská komunita si nemůže přát lepšího velvyslance.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/lights-on-women-award" }

“Je mi ctí, že mohu předsedat porotě tohoto pozoruhodného ocenění filmařek a oslavit jejich neuvěřitelný talent. Je nezbytné, abychom jako komunita spolupracovali na prosazování rovnosti žen a mužů v našem oboru, a jsem ráda, že mohu podpořit značku L'Oréal Paris v této důležité iniciativě.”

Kate Winslet
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/lights-on-women-award", "name": "LightsonWomenAward" } } ] }