Stand Up

L’Oréal Paris empowers men & women everywhere to combat street harassment through Stand Up program.

CO JE STANDUP?

Stand Up je informační a výukový program proti obtěžování na veřejnosti vyvinutý značkou L’Oréal Paris ve spolupráci s odbornou nevládní organizací Hollaback!. Program nabízí ověřenou metodologii – Zásady 5D – které mají za úkol pomoci mužům i ženám bezpečně reagovat, pokud se stanou svědky nebo obětmi obtěžování na veřejnosti.

PROČ POMÁHÁME

Podle studie IPSOS provedené v roce 2019 na téma rovnosti pohlaví bylo zjištěno, že sexuální obtěžování na veřejnosti představuje nejpalčivější problém, kterému musí ženy a dívky po celém světě čelit.

Obtěžování na veřejnosti připravuje ženy o jejich důstojnost, pocit bezpečí a zhoršuje jejich vnímání sebe sama, což popírá vše, o co se značka L’Oréal Paris zasazuje. Proto je pro nás důležité zaujmout k tomuto tématu jednoznačný postoj a bojovat proti tomuto problému, který se týká nás všech.

NÁŠ ZÁVAZEK

Za společností L’Oréal Paris stojí dlouhodobé úsilí s cílem posílit postavení žen, zvýšit jejich sebedůvěru a uvědomování si vlastní ceny.

Prostřednictvím našeho mezinárodního programu Stand Up chceme přispět k vytvoření prostředí a společnosti založené na ohleduplnosti, důstojnosti a pozitivním vnímání sebe sama tím, že více než 1 milion lidí naučíme metodologii 5D – školení, které lze absolvovat digitálně (přidejte odkaz na digitální školení) nebo fyzicky.

Díky odborné nevládní organizaci Hollaback! a místním partnerským charitativním organizacím připravíme praktická školení a budeme se účastnit akcí, které s tímto tématem souvisejí – jako je Mezinárodní den žen (8. března) a Mezinárodní týden proti obtěžování na veřejnosti (19. až 25. dubna).

NÁŠ GLOBÁNÍ PARTNER INICIATIVY STAND UP

L’Oréal Paris navázala celosvětové partnerství s Hollaback! nevládní organizací, která se zaměřuje na problém obtěžování na veřejnosti. Jejich metodologie řešení založená na principech 5D se ukázala jako účinná a snížila počet případů sexuálního násilí na půdě amerických škol o 17 %. Více informací najdete na stránkách https://www.ihollaback.org/.
Brand Section StandUp Hero Hollaback Logo 2

POMÁHEJTE S NÁMI

Přidejte se ještě dnes ke komunitě Stand Up, zúčastněte se našeho programu digitálního školení zde a pomáhejte nám bojovat s obtěžováním na veřejnosti. Na školení se naučíte pěti různým způsobům bezpečného zásahu v případě, že se stanete svědky nebo dokonce obětí obtěžování na veřejnosti. Zúčastněte se výukového programu a staňte se podporovatelem ještě dnes.