L’ORÉAL PRO BUDOUCNOST

10 MILIONŮ EUR INVESTOVANÝCH DO PROJEKTŮ NA PODPORU ŽEN

Protože ženy a dívky jsou hlavními oběťmi změny klimatu, L'Oréal Paris podporuje 6 ekologických projektů, které snižují CO2 v atmosféře a pomáhají ženám a dívkám na místní úrovni.

OCHRANA LESŮ JACUNDÁ, BRAZÍLIE

Ochrana amazonského deštného pralesa a posílení postavení místních

V Brazílii podporujeme ochranu 95 000 hektarů původního lesa, abychom zachovali biodiverzitu a podpořili udržitelné využívání zdrojů. Kromě toho, že zabraňujeme emisím skleníkových plynů a zlepšujeme živobytí místních komunit, pracujeme na poskytování nových příležitostí pro mládež a ženy prostřednictvím vzdělávacích programů. Naší ambicí je posílit ženy, aby se staly zaměstnanými aktérkami a zastávaly vedoucí pozice mimo domov.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" }
ForestV2

ZALESŇOVÁNÍ OBLASTI LIUGUI, ČÍNA

Komunitní výsadba stromů na přeměnu pustiny na prosperující les

Region Jižní Číny Karst, který je známý svou divokou krajinou a bohatou biodiverzitou, je ohrožen dezertifikací, která je částečně způsobena odlesňováním. Cílem tohoto projektu je, ve spolupráci s místními komunitami, vysadit původní stromy, izolovat C02 z atmosféry a podpořit udržitelný rozvoj. Místním obyvatelům, zejména ženám, se nabízejí nové pracovní příležitosti a možnosti odborné přípravy. Mezi zaměstnanci na plný úvazek je 65 % žen.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" }
Ingredients

DALŠÍ GENERACE ZEMĚDĚLSTVÍ, BELGIE A FRANCIE

Zdravá půda, bohatá biodiverzita, ziskové farmy

Prostřednictvím inovačního partnerství mezi zemědělci a agronomy tento projekt pomáhá transformovat zemědělské postupy ve Francii a Belgii. Do projektu je zapojeno více než 1600 zemědělců. Nové regenerační techniky budou produkovat výživné potraviny, zachovají kvalitu ovzduší a biologickou rozmanitost, a zároveň zvýší ziskovost zemědělských podniků.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" }

OCHRANA LESŮ V OBLASTI KARIBU, ZIMBABWE

Zachraňování lesů, ochrana volně žijících živočichů a změna životů

Tento ambiciózní africký projekt, který byl zahájen v roce 2011, každý rok zabránil emisi více než 3,5 milionu tun oxidu uhličitého do atmosféry a to tím, že zabraňuje odlesňování a degradaci půdy na téměř 785 000 hektarů. Chov zvířat a komunitní zahrada také pomáhají zlepšit životní podmínky místních komunit. Jako jeden ze 70 projektů, které mají být ověřeny v rámci dodatečných standardů klimatu, komunit a biodiverzity, Kariba podporuje místní lidi tím, že poskytuje přístup k programům zdravotnictví, vzdělávání a odborné přípravy. Zvláštní pozornost je věnována situaci žen. 50 000 žen si zlepšilo živobytí, 53 000 žen využilo přístup k lepším zdravotnickým službám a 13 000 žen vstoupilo do našeho vzdělávacího programu. V následujících letech bude pokračovat úsilí o to, aby se k iniciativě mohlo přidat více žen.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" }
Kariba

MALÉ LESY VELKÝ POTENCIÁL, USA

Posílení obživy vlastníků lesů prostřednictvím sekvestrace uhlíku

Tento průkopnický projekt podporuje malé majitele lesů, kteří dříve neměli přístup k nástrojům, informacím a financím za účelem udržitelnosti svých lesů. Majitelé půdy jsou v současnosti prostřednictvím projektu oprávněni implementovat udržitelné postupy na svých pozemcích pomocí využití plného potenciálu sekvestrace uhlíku na jejich půdě, což má velký klimatický dopad na úroveň krajiny.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" }

MODRÝ UHLÍK V OBLASTI MUSKITITA, HONDURAS

Ochrana jedinečných mangrovových lesů a posílení postavení místních domorodých komunit

V závislosti na oblasti mohou mangrovy uchovávat až čtyřikrát více uhlíku než suchozemské lesy. Avšak 30 až 50 % světových mangrovů je už pryč. Tento průkopnický projekt s modrým uhlíkem, jako první svého druhu v Hondurasu, chrání tento téměř 5 000 hektarů mangrovových porostů a více než 280 000 hektarů jehličnatých a listnatých lesů před odlesňováním.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" }
Muskitia

Paralelně má tato mise za cíl posílit postavení žen různými prostředky, jako například:
- školící programy,
- certifikační kurzy pro mladé lidi a ženy podnikatelky,
- obnova kakaových plodin (činnost vyvíjejí hlavně ženy) poškozených hurikány,
- podpora a ochrana práv žen a dětí.

{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebPage", "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector": ["speakable-content"] }, "url": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program" } { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Home" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.cz/investicni-program", "name": "investicni program" } } ] }